| | | |


5/6/16 הדגמה ע"י עופר גרינוולד

6/5/16 הדגמה ,תחרות והתצוגה השנתית של בונסאי ארט קלאב ישראל

 
74052משה אמרגי- 0544509745 , 046308169 כפר הר"אה