| | | |


הדגמה וסדנה פרונטאלית20/11/15 בשעה 10:00
מפגש בונסאי במשתלת בונסאי ארט 
68036משה אמרגי- 0544509745 , 046308169 כפר הר"אה